10/12/11

CÁCH ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG


Bạn vào trang web: http://ioe.go.vn/ 
Bấm nút : ĐĂNG KÝ
(Nút ĐĂNG KÝ ở phía bên phải , trên đầu màn hình.)

Sẽ hiện ra bảng sau: 

Đăng ký

Tài khoản go.vn cho phép bạn truy cập vào www.go.vn và các dịch vụ khác của VTC.

Chọn tên đăng nhập và mật khẩu

Tên đăng nhập:
 • Bạn có thể sử dụng tên đăng nhập này.
Tên đăng nhập bằng chữ cái, độ dài 4 - 16 ký tự
Địa chỉ email: @ 
 • Bạn có thể sử dụng địa chỉ email này.
Không thể thay đổi sau khi đăng ký và chỉ được đăng ký 1 lần
 
Email mặc định sẽ có dạng (Tên đăng nhập)@go.vn
Mật khẩu:
  Mật khẩu có độ dài 4 - 16 ký tự
  Nhập lại mật khẩu:

   Điền thông tin cá nhân

   Số CMT/ Hộ chiếu:
    Gồm 9 ký tự. Một CMND có thể đăng ký nhiều tài khoản.
    Câu hỏi bí mật :
    Trả lời
     Dịch vụ giáo dục:
      

     • Họ và tên:
     • Ngày sinh:
        
     • Giới tính:
     • Bạn là:
     • Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:
     • Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh :
     • Cấp học:
     • Trường:
     • Lớp :
     • Tên lớp:

    • Nhập mã xác nhận:
        Những điều khoản sử dụng Mạng Việt Nam-www.go.vn
       Đăng ký

       Bạn vào trang web: http://ioe.go.vn/ 
       Bấm nút : ĐĂNG KÝ
       (Nút ĐĂNG KÝ ở phía bên phải , trên đầu màn hình.)


       1/Tên đăng nhập : bạn chọn tên gì cũng được miễn không trùng  với ai
       2/Địa chỉ mail : click vào dùng email mặc định ,( hoặc địa chỉ mail yahoo, gmail mà bạn đã có)
       3/Mật khẩu : chọn mật khẩu sao cho dễ nhớ(ví dụ ngày sinh, số điện thoại, hoặc tên lớp,tên mẹ...)
       4/Nhập lại mật khẩu : bạn đánh lại mật khẩu đã đánh ở trên
       5/Số CMT: bạn xin số CMT của ba, hoặc mẹ
       6/ Câu hỏi bí mật : bạn chọn 1 câu hỏi
       7/Trả lời : bạn trả lời câu hỏi ở trên
       8/Dịch vụ giáo dục: click vào nếu bạn là học sinh
                  Họ và tên:  Bạn khai tên của bạn
                  Ngày sinh......
              khai tất cả các mục bằng cách đưa chuột vào mũi tên và chọn

       9/Nhập mã xác nhận : bạn nhìn hình thấy chữ gì thấy đánh vào như thế.
       10/Bấm vào nút đăng ký.


       Bạn nên ghi lại TÊN ĐĂNG NHẬP và MẬT KHẨU của mình.
       Đăng ký xong , bạn trở lại trang chủ : http://ioe.go.vn/ , bấm vào nút ĐĂNG NHẬP (kế bên nút ĐĂNG KÝ) để vào thi.       ĐĂNG NHẬP :

       Tài khoản :   bạn đánh tên đăng nhập đã đăng ký vào đây
       Mật khẩu : bạn đánh mật khẩu đã đăng ký vào đây.       No comments:

       Post a Comment

       Chỉ thành viên của Blog mới được nhận xét.